Nouka Banzai THE SHOP HIGASHIYAMA

Nouka Banzai THE SHOP HIGASHIYAMA/能加万菜 THE SHOP東山

ロゴマークデザインを中心にCI,VIの開発、制作をいたしました。

AD

Keiishiro Nishi

CD

Ryohei Kazuma

D

Ryohei Kazuma,Toshimori Hikida

Branding/ブランディング(CI,VI),Print/ツールデザイン,Digital/ホームページ制作
Nouka Banzai THE SHOP HIGASHIYAMA Nouka Banzai THE SHOP HIGASHIYAMA Nouka Banzai THE SHOP HIGASHIYAMA Nouka Banzai THE SHOP HIGASHIYAMA Nouka Banzai THE SHOP HIGASHIYAMA